Warm Up Your Business with ECO & PNT
Wymagane*

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY INDYWIDUALNEGO UCZESTNIKA

DO KONKURSU:

Program akceleracyjny

„Warm up Your Business with ECO & PNT”

EDYCJA DRUGA

 

I. DANE PODSTAWOWE

II. DANE OSOBOWE

III. OBSZAR, KTÓREGO DOTYCZY ZGŁASZONY POMYSŁ BIZNESOWYIV. STRESZCZENIE I OPIS POMYSŁU BIZNESOWEGO, W TYM OPIS DLA PRASY

Opis pomysłu biznesowego (max. 1600 znaków w każdym z poniższych aspektów)

Treść regulaminu dostępna pod adresem regulamin

  Odśwież Captcha